Chính sách bán hàng Dự án Kim Đô policity

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN ————– Số: 01KĐ-2022/CSBH-ĐT        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–                                      Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ Phân khu A – Khu 3”” Giai đoạn 1””

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 01/1/2022 đến hết ngày 31/1/2022

Áp dụng cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STT   CHÍNH SÁCH                               CHI TIẾT
1 Đối với khách hàng mua 01 sản phẩm – Tặng ngay 01 cây vàng trị giá 55.000.000vnđ và 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd đối với khách hàng giao dịch sản phẩm thành công. – Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch
2 Đối với khách hàng mua nhiều sản phẩm Mua 2 lô: + Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe máy SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 0.5% cho căn thứ 2. + Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch Mua 3 ÷ 4 lô: + Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 1% cho mỗi căn . +  Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch Mua từ 5 lô trở lên: + Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 2% cho mỗi căn + Chiết khấu 3%/Giá trị đất giao dịch

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, xe SH mode, (2) Chiết khấu mua nhiều sp, (3) Chiết khấu 3%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

 

Chính sách bán hàng Dự án Kim Đô policity